logo_popos.png (6 KB)

 

PoPoS CZ spol. s r.o.

Jiráskova 360, Včelná
373 82 Boršov nad Vltavou

Mobil: +420 602 620 065

Na úvod


Vítejte na stránkách firmy PoPoS CZ spol. s r.o.

Firma PoPoS CZ spol. s r.o. (Pomoc Podnikatelské Sféře) se již od svého vzniku v roce 1999 zabývá a specializuje na řešení problémů a komplexní služby v oblastech odpadů, BOZP, PO včetně poskytnutí služeb s touto činností úzce svázanou a komplexně ji doplňující.

Na základě zvyšujících se nároků klientů klademe velký důraz na kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb. Přenášíme na sebe rizika s touto činností související a výrazně a prokazatelně snižujeme finanční náklady zaměstnavatelům při dodržování platné legislativy.

Naším cílem je nabídnout zákazníkům takové služby, které v co nejmenší míře finančně zatěžují jejich rozpočet, jsou maximálně efektivní a stavěné přímo na míru každému zákazníkovi zvlášť.

Nabízíme možnost spolupráce jak jednorázově tak na základě stálé obchodní smlouvy, včetně zastupování vůči příslušným úřadům.

Společnost je pojištěna
- na škody ze zodpovědnosti na částku 2 000 000,- Kč
- jednorázově a celkově za rok 4 000 000,- Kč

  • Odborné kurzy, školení (vstupní, základní, periodické), manipulační vozíky, motorové pily, vazači atd.
  • Zajištění komplexního BOZP a tvorba veškerých vnitřních předpisů-činnost odborně způsobilé osoby
  • Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. - činnost odborně způsobilé osoby
  • Identifikace a hodnocení rizik - činnost odborně způsobilé osoby. Kategorizace prací, hygiena práce
  • Požární ochrana staveb, prevence PO a činnost odborně způsobilé osoby. Hasící přístroje, hydranty, autonomní hlásiče, značení - prodej, montáž, revize
  • Projektant požárně bezpečnostního řešení stavby - autorizovaná osoba


2008 - 2022 | PoPoS CZ spol. s r.o. | www.popos.cz | GDPR