logo_popos.png (6 KB)

 

PoPoS CZ spol. s r.o.

Jiráskova 360, Včelná
373 82 Boršov nad Vltavou

Mobil: +420 602 620 065

Úvod  » zajištění komplexní bozp

ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍHO BOZP
ČINNOST ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY


Nabízíme:

 • Komplexní dodávka výkonů k zajištění povinností vyplývajících z předpisů k bezpečnosti práce, zpracovávání směrnic a řádů dle konkrétních podmínek podniků a pracovišť
  - provozní řády a směrnice
  - organizační směrnice
  - traumatologický plán
  - předání a převzetí staveniště
  - bezpečnostní pravidla pro pracoviště
  - atd. dle specifických požadavků objednatele.
 • Zajištění všech povinností vyplývající z úplného znění Zákoníku práce, především z povinností zaměstnavatele a povinností zaměstnance.
 • Zajištění bezpečnosti práce - školení obsluh strojů, drobné mechanizace, pil a jiné.
 • Zpracování místních provozních předpisů (vnitřní směrnice) vyplývající z platných předpisů.
 • Kontrolní činnost BOZP na jednotlivých pracovištích a stavbách, včetně zápisů do deníku kontrol BOZP.
 • Poradenská činnost při řešení veškerých pracovních úrazů (hromadných, těžkých a smrtelných).
 • Zpracování příslušných směrnic, řádů, podle konkrétních podmínek podniků a pracovišť a rizik na základě zadání objednatele.
 • Zastupování ve styku s právními orgány státní zprávy (OIBP).

2008 - 2022 | PoPoS CZ spol. s r.o. | www.popos.cz | GDPR